Usługi

 1. Porady specjalistyczne głównie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia:
 • Niewydolność żylna – a więc żylaki, obrzęki kończyn dolnych, zmiany skórne podudzi i ich
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepice żylne i zatorowość płucna,
 • Niedokrwienie kończyn górnych i dolnych – miażdżyca, zapalenia naczyń, chromanie przestankowe.
 • Choroby tętnic szyjnych i kręgowych.
 • Tętniaki aorty brzusznej i tętnic obwodowych
 • Powikłania naczyniowe w cukrzycy i niewydolności nerek
 • Obrzęki limfatyczne i tłuszczowe
 • Leczenie innych schorzeń powiązanych jak nadciśnienie tętnicze, hyperlipidemia i powikłania naczyniowe w wielu chorobach.
 • Choroby tętnic nerkowych
 • Zaburzenia mikrokrążenia – nerwice naczyniowe
 • Choroba Reynauda
 • Zakrzepowo zarostowe zapalenie naczyń –Choroba Buergera
 1. Badania USG i USG Doppler w zakresie:
 • Tętnice i żyły kończyn dolnych
 • Tętnice i żyły kończyn górnych
 • Tętnice i żyły szyjne i kręgowe
 • Aorta brzuszna
 • Tętnice trzewne – krezkowe, pień trzewny,
 • Tętnice nerkowe
 • Tarczyca
 • Jama brzuszna
 • Ocena przepływu w implantowanych do naczyń protezach naczyniowych i stentach.
 1. Kapilaroskopia i videokapilaroskopia
Scroll to top