O-mnie

Kilka słów o mnie...

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Pracuję w zawodzie lekarza od 1984 roku. Posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych i z angiologii. Do 1999 roku pracowałam w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim jako internistka w oddziale chorób wewnętrznych i ambulatorium. Zawsze interesowały mnie problemy związane z chorobami naczyń i z chwilą powstania nowej specjalizacji – angiologii zajmującej się leczeniem chorób naczyń- rozpoczęłam pracę w Świętokrzyskim Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii w Końskich. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w  Zakładzie Angiologii, w Szpitalu Uniwersyteckim UJ W Krakowie. Tytuł specjalisty angiologa uzyskałam w 2005 roku. Do września 2014 roku pracowałam na oddziale w Końskich, gdzie zajmowałam się zachowawczym leczeniem pacjentów z chorobami naczyń. Od 2009 roku do chwili obecnej pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego  w dziedzinie angiologii dla województwa świętokrzyskiego. W październiku 2014 roku rozpoczęłam pracę w Klinice Chirurgii Naczyń i Przychodni Przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach gdzie pracuję nadal.

W styczniu 2021 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tematem pracy była „ Analiza częstości implantacji, skuteczności działania i powikłań odległych permanentnych cewników dializacyjnych u pacjentów dializowanych w latach 2010-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Badania USG Doppler tętnic i żył we wszystkich dostępnych obszarach ciała wykonuję od 2004 roku,  a od 2008 roku wykonuję kapilaroskopię i videokapilaroskopię. Badania te są podstawowym elementem w diagnostyce i monitorowaniu chorób naczyń. Moja wiedza jest oparta o doświadczenie zdobyte w trakcie szkoleń, kursów doskonalących w Roztoczańskiej i Wielkopolskiej Szkole Ultrasonografii oraz wieloletnie doświadczenia własne zdobywane na co dzień w pracy.  Uzyskałam szereg dyplomów i certyfikatów, niezbędnych dla zapewnienia jakości oraz wiarygodności świadczonych przeze mnie usług i wykonywanych badań. Systematycznie uczestniczę w zjazdach i kongresach naukowych organizowanych przez towarzystwa angiologiczne, flebologiczne, chirurgii naczyń, internistów polskich. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Moja kariera naukowa wiąże się z publikacją prac naukowych jako autor i współautor w czasopismach polskich i zagranicznych, wygłosiłam też szereg wykładów z tematyki naczyniowej. 

Zachęcam do skorzystania  z zawartej w nich wiedzy:

 Publikacje: 

  1. Zespół górnego otworu klatki piersiowej (Thoracic outlet syndrome) Acta Angiol. 2004 Via Medica  Vol. 110, No. 3 pp. 99-113
  2.  Choroba Buergera u kobiet (Buerger’s disease in women) Pol.Arch Med. Wewn. 2005 Jun:113(6): 619-24;
  3. Large extracranial anerysm of the internal carotid artery treated surgically –case report Acta Angiol     2016 Via Medica Vol.22 No. I pp. 23-27 Doi 10.5603/AA.2016.006; 
  4. Use of thrombectomy aspiration in the treatment of acute venous thrombosis Phlebological Review 2018; 26, 1: 10-18 DOI: https://doi.org/10.5114/pr.2018.76384 Online publish date: 2018/06/20

  5. Early and long-term complications in haemodialysis vascular access Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 342–348 DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2018.80952
  6. Risk of Complications and Survival of Patients Dialyzed with Permanent Catheters, Medicina 2020, 56, 2-12 
  7. Infection-related complications in patients with end-stage renal failure dialyzed through a permanent catheter, Acta Angiol, 2020, Vol. 26, No. 1

Wykłady i Prezentacje:

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (przypadki) 

Zakrzepica u ciężarnych 

Choroba Reynauda i inne zaburzenia mikrokrążenia

Chromanie przestankowe w praktyce lekarza rodzinnego

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa – standardy postępowania

Zakrzepica żył głębokich – wytyczne

Doświadczenia własne w leczeniu zabiegowym zakrzepicy żyln

Scroll to top